Θὰ εἶμαι ἐκεῖ…

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ (στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου) γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
1. γιατί εἶμαι παπάς,
2. γιατί Ἐφημερεύω γιὰ ὅλους τους Ἐνορίτες μου,
3. γιατί εἶμαι παντὸς καιροῦ καὶ παντὸς …ἰοῦ,
4. γιατί δὲν ἔχω μάθει νὰ ἀφήνω τὴν σκοπιά μου,
5. γιατί δὲν ἔχει βρεθεῖ ἀκόμη ὁ λαϊκὸς ποὺ θὰ μοῦ βγάλει τὸ πετραχήλι,
6. γιατί δὲν ἔχει βρεθεῖ ὁ νόμος ποὺ θὰ κανονίσει πότε καὶ μὲ ποιοὺς θὰ λειτουργῶ,
7. γιατί θέλω νὰ εἶμαι εἰλικρινὴς μὲ τὸν ἑαυτό μου καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ κηρύττω καὶ πρεσβεύω,
8. γιατί δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ ἀπαρνοῦμαι, ἔστω καὶ προσωρινά(;), τὴν βασικὴ ποιμαντική μου εὐθύνη,
9. γιατί δὲν θέλω νὰ στραγγαλίζω, γιὰ χάρη τους, τὴν ἱερατική μου συνείδηση,
10. γιατί δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ κρύβομαι σὲ ἕνα “δημοκρατικὸ” καὶ “ἀντιρατσιστικὸ” κράτος.
11. γιατί προτιμῶ νὰ δώσω ἀπολογία ἐδῶ, σὲ ἀνθρώπους, καὶ ὄχι στὴν ἄλλη ζωή.
12. γιατί μου ἀρέσει τὸ « ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε». («Καὶ ὀφείλει νὰ τὸν μεταχειρίζεται ὁ καθεὶς (τὸν θυμὸ) ἐναντίον τῶν δαιμόνων, ἀνθρώπων αἱρετικῶν, καὶ παντὸς κωλύοντος ἀπὸ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ» Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστής) .

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ (οἱ ἐναπομείναντες λίγοι χριστιανοὶ)

1. γιατί εἶμαι Ποιμένας τους,
2. γιατί εἴμαστε Ἐκκλησία (κλῆρος καὶ λαός), καὶ ὄχι προτεσταντικὴ παραφυάδα.
3. γιατί μᾶς ἀρέσει ὁ ἐνοριακὸς συγχρωτισμός, καὶ ὄχι….
ὁ ἀπομονωτισμός.
4. γιατί ἔχουμε “κολλήσει” τὸν Υἱό,
5. γιατί κοινωνοῦμε τὴν Ζωή, ἄρα δὲν φοβόμαστε τὸν θάνατο,
6. γιατί καὶ ἂν ἔρθει ὁ θάνατος, «Δόξα τῷ Θεῶ πάντων ἕνεκεν».
7. γιατί ἡ Ἀγάπη μας (ὁ Χριστὸς) εἶναι ἀσυγκρίτως τεράστια μπροστὰ στὴν ἐγωιστικὴ “ἀγάπη” τοῦ σημερινοῦ κόσμου.
8. γιατί ἡ μεγάλη Ἑβδομάδα δὲν εἶναι ἄδεια γιὰ νὰ μετατίθεται, οὔτε ἄδεια (κενὴ) γιὰ νὰ παραγκωνίζεται.
9. γιατί δὲν ἀνεχόμαστε ἄλλες “ἐπεμβάσεις” ἀπὸ τὸ Κράτος στὴν Ἐκκλησία.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΑΥΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ;
1. γιὰ νὰ δώσω ἕναν κόλαφο (ἀπὸ τὸν τελευταῖο παπαδάκο) στὴν κυβέρνηση, ποὺ νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ κανονίζει τὰ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐνορίας μου,
2. γιατί ποτὲ ἕνας Ἱερέας δὲν φιμώνεται,
3. γιατί ποτὲ ἕνας Ἱερέας δὲν σκιάζεται, παρὰ μόνο τὸν Θεό,
4. γιατί εἶναι τιμὴ καὶ καμάρι ἕνας Ἱερέας νὰ διώκεται γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ,
5. γιατί δημόσια σπιλώνεται καὶ συκοφαντεῖται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
6. γιατί δημόσιά μου ἀρέσει νὰ ὁμολογῶ Χριστό, γιὰ νὰ μὲ ὁμολογήσει καὶ Ἐκεῖνος.
7. γιατί μπορεῖ νὰ “κολλήσω” καὶ κάναν ἄλλο παπά.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!
πάπα-Παῦλος Καλλίκας ἐφημέριος Ἐνορίας Ποταμοῦ Κυθήρων

υ.γ. 1. καταφέρομαι αὐστηρὰ καὶ μόνο στὰ μέτρα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι στὰ γενικότερα μέτρα