Θα καταδικαστεί ο Μητροπολίτης Κερκύρας επειδή κοινώνησε πιστούς εν μέσω κορωνοϊού;

Ἐν μέσῳ πανδημίας μέ βάση τό ἄρθρο 285 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος περί «προκλήσεως ἀσθενειῶν» – Στό ἑδώλιο ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος στίς 19 Ὀκτωβρίου

ΜΙΑ ΔΙΚΗ μέ εὐρύτερο πολιτικό, ἐκκλησιαστικό, κοινωνικό ἀλλά καί θεολογικό ἐνδιαφέρον θά διεξαχθεῖ στίς 19 Ὀκτωβρίου στήν Κέρκυρα μέ κατηγορούμενο τόν τοπικό Μητροπολίτη Νεκτάριο ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἔχουν ἀσκηθεῖ δύο ποινικές διώξεις. Ἡ πρώτη γιά τήν πρόσκλησή του στούς πιστούς τοῦ ἐκκλησιάσματός του νά κοινωνοῦν χωρίς φόβο ὅσο διαρκοῦσαν τά περιοριστικά μέτρα τῆς πρώτης καραντίνας κάνοντας χρήση τοῦ κωδικοῦ sms «γιά ἄσκηση σωματικῶν δραστηριοτήτων». Τό πρός διερεύνησιν ἀδίκημα διεπράχθη στίς 25 Μαρτίου 2020.

Ἡ δεύτερη γιά συγχρωτισμό ἐντός τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος κατά τήν διάρκεια τῆς παραδοσιακῆς λιτανεύσεως τοῦ σκηνώματός του. Συγκατηγορούμενός του εἶναι καί ὁ Πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου τῆς πόλεως κύριος Μεταλληνός. Ὅσον ἀφορᾶ τήν πρώτη κατηγορία περί ψευδοῦς βεβαιώσεως, κατά τό ἥμισυ ἔχει καταρριφθεῖ καθώς ὁ ἴδιος ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ὑπέδειξε μερικές μέρες μετά στούς πολῖτες νά κάνουν χρήση τοῦ κωδικοῦ sms «σωματική ἄσκηση» «γιά νά ἐπισκέπτονται νομίμως τούς ναούς». Ὡστόσο ἡ κατηγορία στό σκέλος πού ἀποδίδει στόν Μητροπολίτη Κερκύρας καί Διαποντίων Νήσων τήν διάπραξη τοῦ ποινικοῦ ἀδικήματος «ἔκθεση σέ κίνδυνο τῆς δημόσιας Τάξης» καί διάπραξη τοῦ ἀδικήματος τοῦ ἄρθρου 285 τοῦ ποινικοῦ κώδικος «παραβίασης μέτρων περί πρόληψης ἀσθενειῶν», παρουσιάζει τεράστιο ἐνδιαφέρον καθώς τόσο ἡ κατηγοροῦσα ἀρχή ὅσο καί ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος θά κληθοῦν νά ἀπαντήσουν στό ἐρώτημα: Ἐτέθησαν ἀνθρώπινες ζωές στήν ἔκθεση στόν κίνδυνο τοῦ νέου κορωνοϊοῦ λόγω τῆς μεταλήψεως μέ Θεία Κοινωνία κατόπιν παροτρύνσεως τῆς Ἐκκλησίας; Καθίσταται σαφές ὅτι ἐδῶ δέν θά ἀξιολογηθεῖ ἀπό τό δικαστήριο μόνον ἡ τυχόν ἀξιόποινη συμπεριφορά τοῦ Μητροπολίτου ἀλλά καί ἕνα μεῖζον θεολογικό, φιλοσοφικό καί ἰατρικό θέμα. Ἄν ὑπό τίς περιστάσεις τῆς πανδημίας καί ὑπό τον ὅρο τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἡ Θεία Κοινωνία ἀποτελεῖ ποινικό ἀδίκημα τῆς ἐκθέσεως σέ κίνδυνο. Στήν πραγματικότητα τίθενται ὑπό τήν κρίση τοῦ δικαστηρίου κατ’ οὐσίαν καί οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ κατηγορία εἶναι σαφής. Ἐπειδή ὁ Μητροπολίτης προέτρεψε τούς πολῖτες νά κοινωνήσουν «προέτρεψε ἀόριστο ἀριθμό προσώπων νά μετέχουν στό μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας ἐν μέσῳ πανδημίας γεγονός πού ἐγκυμονεῖ σοβαρό κίνδυνο γιά τήν ἐξάπλωση καί τήν μετάδοση τοῦ ἰοῦ». Τυχόν καταδικαστική ἀπόφασις θά ὁδηγήσει σέ ἀπαγόρευση τῆς Μεταλήψεως καί στήν ποινικοποίηση τῆς Θείας Κοινωνίας γιά ὅσο διάστημα διαρκεῖ ἡ πανδημία μέ τίς ὅποιες νέες ἀναταράξεις ὑπάρξουν στίς σχέσεις Ἐκκλησίας – Πολιτείας. (Θά θεωρηθεῖ παρέμβασις στό συνοδικό σύστημα καί στό αὐτοδιοίκητο τῆς Ἐκκλησίας.)

Ἐν προκειμένω πρέπει νά συνδεθεῖ μέ ἀποδείξεις ποινικῶς ἡ Θεία Κοιωνία μέ βεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊοῦ. Ἄγνωστο ὅμως ἄν τό δικαστήριο προχωρήσει σέ ποινική ἀξιολόγηση τῆς διακινδυνεύσεως ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ χωρίς νά ὑπάρχει σύνδεσις μέ βεβαιωμένο κροῦσμα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὅταν ἠσκήθη ποινική δίωξις στόν Μητροπολίτη Κερκύρας γιά τήν Θεία Κοινωνία (καί σέ ἕνα ἱερέα ἀπό τό Κουκάκι), ὁ Νεκτάριος μέ ἐπιστολή του στήν Ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως διαμαρτυρήθηκε ὅτι μέ τήν ἄσκηση τῆς δίωξης ἐναντίον του «ποινικοποιήθηκε ἡ μετάδοση τῆς θείας κοινωνίας, ποινικοποιήθηκε ὁ Χριστός, ποινικοποιήθηκε ἡ πεμπτουσία τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι καί συνδεδεμένη συνταγματικά μέ τήν ζωή τοῦ λαοῦ μας καί καλύπτεται ὡς δικαίωμα θρησκευτικῆς λατρείας τόσο ἀπό τό Σύνταγμα ὅσο καί ἀπό τίς διεθνεῖς συμβάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».