Επανάσταση 1821- 2021/ Σούλι, η αετοφωλιά των ελευθέρων

 

Δείτε την τέταρτη σειρά από βίντεο που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση του 1821.