ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ!

Λάρισα, 27 Μαΐου 2020

Στο νομοσχέδιο για την Παιδεία, η διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε, στο άρθρο 1 προβλέπεται δράση με τίτλο “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”. Στις “Δεξιότητες” περιλαμβάνεται η “σεξουαλική διαπαιδαγώγηση”, ως μάθημα ήδη από το Νηπιαγωγείο και το Δη-μοτικό. Υπάρχει εξαιρετική ασάφεια στο τι ακριβώς θα περιέχει το σχετικό μάθημα.

Όμως: η ιατρική και παιδαγωγική εμπειρία, η έρευνα σε εκπαιδευτικά συστήματα στο εξωτερικό ή σε εγχώριες αναφορές καταδεικνύουν, χωρίς περιστροφές, ότι, όπου διδάσκεται, η «σεξουαλική αγωγή» ουσιαστικά λειτουργεί ως παρότρυνση προς την πρόωρη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων ή τον “πειραματισμό”. Καταγράφηκε αύξηση των αμβλώσεων σε μικρή ηλικία. Έμμεσα διαφημίζονται ο πανσεξουαλισμός, η πορνογραφία και οι δια-στροφές. Ακόμη κι αν δεν είναι αυτή η στόχευση– ποια είναι άραγε; – πάντως αυτό το απο-τέλεσμα έχει. Προσβάλλει βίαια και αναίτια την αθωότητα των νηπίων και διακόπτει τη φυσιολογική τους ψυχοσωματική εξέλιξη. Στερεί το θεμελιώδες δικαίωμα να ωριμάσουν στον καθορισμένο από τη φύση τους χρόνο και να χαρούν τη σταδιακή ανάπτυξη και ανα-κάλυψη του εαυτού τους και του άλλου. Διακινδυνεύει αποδεδειγμένα ή και βλάπτει, λιγό-τερο ή περισσότερο, την ψυχική και σωματική τους υγεία. Από πολλά στοιχεία κι από σχό-λια στη διαβούλευση, συνάγεται ότι το μάθημα προπαγανδίζει σκοπούς του ΛΟΑΤΚΙ κινή-ματος με κατεύθυνση όχι την γνώση, αλλά την διαμόρφωση αλλότριου ήθους. Σε συνδυα-σμό με τον καταναλωτισμό, η σεξουαλική «διαπαιδαγώγηση» εξαναγκάζει τα παιδιά μας σε πρώιμη εγκατάλειψη της παιδικότητάς τους και στρέβλωση του ήθους τους.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί μας– κι αυτό το γνωρίζουμε ως σωματεία χιλιάδων μελών, γονέων, τέκνων και εκπαιδευτικών– πέρα από τα άνω, υπογραμμίζουν ότι δύσκολα διδάσκεται σε τάξη τέτοιο μάθημα, ούτε προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Τα παιδιά άλλωστε ωριμάζουν διαφορετικά. Πολλοί ιατροί σχετικών ειδικοτήτων επισημαίνουν τους κινδύνους της πρόωρης “ωρίμανσης” των παιδιών από την έκθεσή τους σε τέτοιο υλικό, όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Στη συντριπτική μας πλειοψηφία οι γονείς επιθυμούμε να διατη-ρήσουμε το θεμελιώδες δικαίωμα της αγωγής των παιδιών μας στο ζήτημα αυτό, της ιερό-τητας της σεξουαλικότητας και του σεβασμού προς την οικογένεια, που άπτεται βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Στη σχετική διαβούλευση τα σχόλια, συνολικά 2.884, περισσότερα από κάθε άλλο άρθρο (από 98 άρθρα, το αμέσως επόμενο έχει 1.638 σχόλια), είναι καταιγιστικά αρνητικά.

Κάποια από τα Σωματεία, εν μέσω των περιορισμών των ημερών, θέσαμε τα άνω στους κυβερνητικούς βουλευτές του Νομού μας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-δευσης Θεσσαλίας.

Θα ακουστούμε οι γονείς; Θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας & η αθωότητα των παιδιών μας;

Παρέλκει να υπογραμμίσουμε ότι η όποια εκπαιδευτική (κρατική) παρέμβαση στο ζήτημα αυτό, εφόσον διαπιστώνεται ανάγκη, μπορεί να λάβει χώρα εξατομικευμένα προς τον μαθητή μετά από συναίνεση και με συνεργασία του γονέα.

Γονείς: Να υπερασπιστούμε υπεύθυνα τα δικαιώματά μας και κυρίως την αθωότητα και το ήθος των νηπίων και των παιδιών μας.

 

Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 24ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Ένωση Θεολόγων Λάρισας

Γονέων Ένωσις «Η Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) Λάρισας

Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Άγιος Δαμιανός»

Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Αγάπης»

Σύλλογος Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής «Ο Απόστολος Βαρνάβας»

Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος» Λάρισας

Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ιωάννης ο Χρυσόστομος»

Χριστιανική Εστία Λάρισας «Ο Απόστολος Παύλος»