Φυτοφάρμακα: Τι έδειξαν οι έλεγχοι για υπολείμματα σε φυτικά προϊόντα

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν στην εσωτερική αγορά και στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους,  που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) μέσα ή πάνω σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης ανάρτησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο από τις αρμόδιες αρχές τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου εντοπίστηκαν τρόφιμα φυτικής προέλευσης με χαμηλά επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων τα οποία δεν έχουν επιβλαβή επίδραση στους καταναλωτές. Όμως, στους ελέγχους του Ιουλίου, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς εντοπίστηκαν και τρία δείγματα με «πιθανή επικινδυνότητα» για τους καταναλωτές.

 

Τι έδειξαν τα στοιχεία

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ΥπΑΑΤ, τον Ιούνιο του 2023 διενεργήθηκαν 408 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 382 ήταν στην εσωτερική αγορά και οι 26 στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Από το σύνολο των δειγμάτων, τα 5 εντοπίστηκαν με υπερβάσεις σε MRLs, ενώ κανένα από τα δείγματα δεν είχαν υπέρβαση σε MRLs, με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές. 

Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2023 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 256 δείγματα, από τα οποία τα 237 ήταν στην εσωτερική αγορά και 19 σε Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου. Από το σύνολο των δειγμάτων τα 10 εμφάνισαν υπερβάσεις σε MRLs και 3 απ’ αυτά αποδείχτηκε ότι υπήρχε υπέρβαση MRLs με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές. 

Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι στην εσωτερική αγορά τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν στη λαϊκή αγορά, σε σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα λιανική, σε σημείο διαλογής/μεταποίησης, στη λαχαναγορά, στον αγρό, σε κατάστημα χονδρικής διάθεσης και σε αποθήκη παραγωγού. 

Το MRL είναι το υψηλότερο επίπεδο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που είναι νομικά επιτρεπτό μέσα ή πάνω σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, όταν τα φυτοφάρμακα εφαρμόζονται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική.

Στις αξιολογήσεις ασφάλειας των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα ή στις προτάσεις για MRLs η χρόνια και οξεία έκθεση των καταναλωτών μέσω της διατροφής σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκτιμάται με τη χρήση ενός μοντέλου υπολογισμού που έχει αναπτύξει η EFSA (EFSA PRIMo).

Σκοπός του μοντέλου είναι η ταυτόχρονη εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης έκθεσης των καταναλωτών σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων και η σύγκριση της εκτιμώμενης έκθεσης με τις τοξικολογικές τιμές αναφοράς για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ