Συνάντηση του Αγροτικού Τομέα στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 15 Μαΐου 2016 στὴν Κρύα Βρύση Γιαννιτσῶν, ἀπὸ ὥρα 6.30 μ.μ. μέχρι τὶς 10 τὸ βράδυ, πραγματοποιήθηκε μιὰ ἐνδιαφέρουσα συνάντηση. Προέκυψε, μέσα ἀπὸ ἰδιωτικὲς συζητήσεις, ὡς ἀνάγκη νὰ συναντηθοῦν ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν κοινὲς ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὴν παραγωγὴ καὶ διάθεση ποιοτικῶν ἀγροτικῶν προϊόντων. Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στὸ φιλόξενο σπίτι τοῦ μέλους τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» Γιάννη Τελλιανίδη.

Στὴν πρόσκληση τοῦ ἀγροτικοῦ τομέα τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» καὶ τῶν ὑπευθύνων της, γεωπόνων Χρήστου Σαπρανίδη καὶ Κατερίνας Καλαϊτζίδου, ἀνταποκρίθηκαν καὶ παρευρέθηκαν περίπου 40 ἄτομα, κάτοικοι τῶν γύρω χωριῶν, ἀγρότες ποὺ καλλιεργοῦν τὰ χωράφια τους μὲ ὅλη τους τὴν φροντίδα γιὰ ἐξασφάλιση προϊόντων ὑψηλοῦ ἐπιπέδου γιὰ τὸ καλὸ τῆς ὑγείας τῶν καταναλωτῶν.

Στὴν ἀρχὴ ὁ κ. Τελλιανίδης τοὺς καλωσόρισε ὅλους καὶ τόνισε τὴν ἀνάγκη ἐπικοινωνίας καὶ συνεργασίας ὅλων γιὰ καλύτερη παραγωγὴ ἀγροτικῶν προϊόντων.

Ὁ κ. Σαπρανίδης Χρῆστος, ἀφοῦ ἐξῆρε τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ τοῦ Νομοῦ Πέλλας, ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη δημιουργίας ὁμάδων κατά τόπους γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ δυναμικοῦ αὐτοῦ, γιατὶ πρέπει πιά, μετὰ ἀπὸ συνεχεῖς συζητήσεις, νὰ προχωρήσουμε σὲ δράση. Νὰ καθορίσουμε τὴν ταυτότητά μας καὶ νὰ συντονισθοῦμε γιὰ νὰ ἔχουμε σοβαρὰ ἀποτελέσματα στὴν ἀνάταξη τοῦ ἀγροτικοῦ τομέα, προκειμένου νὰ γίνει τὸ καλύτερο γιὰ τὸν τόπο καὶ τοὺς νέους.

Στὴ συνέχεια θύμισε ἐπιγραμματικὰ τοὺς στὀχους τοῦ ἀγροτικοῦ τομέα τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης»: τὴν κατανομὴ γιὰ ἐκπαίδευση τόσο ἐρασιτεχνῶν ὅσο καὶ ἐπαγγελματιῶν γιὰ μεταφορὰ γνώσεων, τὴ διάδοση καὶ διακίνηση σπόρων σὲ ὅλα, εἰ δυνατόν, τὰ σπίτια, ἡ ἀλληλεγγύη στοὺς συνανθρὠπους ποὺ στεροῦνται τὰ ἀπαραίτητα, ἡ ὀργάνωση οἰκοτεχνίας, μεταποίηση καὶ ἐμπορευματοποίηση.Στὸ τέλος τοὺς κάλεσε ὅλους σὲ συνεργασία γιὰ πρόοδο.

Ἡ κ. Κατερίνα Καλαϊτζίδου τόνισε πὼς εἶναι καιρὸς οἱ ἀγρότες νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸν νοῦ τους τὶς ἐπιδοτήσεις. Στόχος πρέπει νὰ εἶναι ἡ βελτίωση τῆς ποιότητας τῶν παραγόμενων προϊόντων καὶ ἡ μείωση τοῦ κόστους παραγωγῆς μὲ συγκεκριμένες συμβουλὲς γιὰ τὸ κάθε παραγόμενο εἶδος, γιατὶ ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» ἐπιδιώκει τὴ συνεργασία μὲ ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νὰ ἀσχοληθοῦν πραγματικὰ μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα. Πρότεινε ἐπίσης νὰ αξιοποιηθούν τὰ ἤδη ὑπάρχοντα μανάβικα, μὲ ὀργάνωση τῆς διάθεσης γιὰ μαζικὲς παραγγελίες σὲ τιμὲς προσιτὲς γιὰ τὸν καταναλωτὴ καὶ ἱκανοποιητικὲς γιὰ τὸν παραγωγό. Ἔτσι θὰ βοηθηθεῖ ἡ τοπικὴ ἀγορά, καθὼς ἐπίσης καὶ ἄλλα καταστήματα.

Τέλος, καταγράφηκαν οἱ ἀγρότες ποὺ ἦταν παρόντες ὅπως καὶ τὰ προϊόντα ποὺ διαθέτει ὁ καθένας, προκειμένου νὰ ἀναπτυχθεῖ καλύτερα ἡ συνεργασία.

DSC01325