1ο Συνέδριο για τα Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά στη Θεσσαλονίκη 29-31 Μαρτίου στὴν ΔΕΘ

Τὸ 1ο Συνέδριο μὲ θέμα: «Ἀρωματικὰ – Φαρμακευτικὰ Φυτά: ὁ χρυσὸς ποὺ φυτρώνει στὴν Ἑλλάδα. Ἑλληνικότητα – Ἐπιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Ἐξωστρέφεια», θὰ διοργανωθεῖ ἀπὸ τὶς 29 ἔως τὶς 31 Μαρτίου 2019 ἀπὸ τὴν Ἕνωση Ἀρωματικῶν & Φαρμακευτικῶν Φυτῶν Ἑλλάδας (ΕΑΦΦΕ) σὲ συνεργασία μὲ τὴν ΔΕΘ-HELEXPO καὶ παράλληλα μὲ τὴν ἔκθεση ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ περίπτερο 10 τῆς ΔΕΘ.

Στὶς ἐκδηλώσεις ποὺ εἶναι οἱ πρῶτες καὶ οἱ σημαντικότερες γιὰ τὸν χῶρο τῶν Ἀρωματικῶν-Φαρμακευτικῶν Φυτῶν καὶ πραγματοποιοῦνται στὴν Θεσσαλονίκη ὑπὸ τὴν διοργανωτικὴ «ὀμπρέλα» τῆς ΔΕΘ, θὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα σὲ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, ἐρευνητές, παραγωγούς, μεταποιητές, ἐπαγγελματίες καὶ σὲ ἐπιχειρήσεις, νὰ προβάλλουν τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις καὶ τὰ προϊόντα τους στοὺς ἐπισκέπτες ποὺ θὰ βρεθοῦν τὸ τριήμερο 29-31 Μαρτίου στὸ Διεθνὲς Ἐκθεσιακὸ Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἡ 1η HERBAL EXPO ἀπευθύνεται σέ :

·Καλλιεργητές

·Μεταποιητές

·Ἐμπόρους

·Συνεταιρισμούς

·Φυτωριούχους

·Ἐπιχειρήσεις μηχανημάτων Καλλιέργειας, Συλλογῆς, Ἐπεξεργασίας

·Ἐπιχειρήσεις Μεταποίησης

·Ἐπιχειρήσεις Συσκευασίας

·Ἀποστακτήρια Αἰθέριων Ἐλαίων

·Ἐπιχειρήσεις Πιστοποίησης, Τυποποίησης, Σήμανσης

·Ἐρευνητικὰ καὶ Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα

ΣΚΟΠΟΣ της HERBAL CONGRESS/EXPO εἶναι

·Νὰ προβληθοῦν τὰ ἑλληνικὰ ἀρωματικὰ φαρμακευτικὰ φυτά, τὰ ἄνθη καὶ οἱ καρποί

·Νὰ τονιστεῖ ἡ σπουδαιότητα τῆς ὀργανωμένης ἐπιχειρηματικότητας στὸν κλάδο τῶν ἀρωματικῶν & φαρμακευτικῶν φυτῶν

Νὰ ἀπαντηθοῦν ἐρωτήματα καὶ νὰ γίνει ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μεταξὺ παραγωγῶν & ἐπιχειρηματικῶν φορέων τοῦ κλάδου

·Νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὸν κλάδο ἀναφορικὰ μὲ τὴν ποιότητα τῶν ἑλληνικῶν ἀρωματικῶν φαρμακευτικῶν φυτῶν, ἀνθέων, καρπῶν καὶ νὰ «καλλιεργηθεῖ» ἡ ἐξωστρέφεια

·Νὰ ἀναπτυχθοῦν συνέργειες καὶ συνεργασίες

·Παράλληλα,μέσα ἀπὸ τὴν Ἔκθεση καὶ τὶς B2B συναντήσεις ποὺ θὰ πραγματοποιηθοῦν ,θὰ ἀναδειχθοῦν ἐπιχειρηματικὲς εὐκαιρίες καὶ προοπτικὲς καὶ θὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ ἐνδιαφερόμενοι ἐπενδυτὲς μὲ τοὺς ἐκπροσώπους φορέων καὶ ὑπηρεσιῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὰ ἀρωματικὰ-φαρμακευτικὰ φυτά,τὰ παράγωγά τους καὶ τὰ ὑποπροϊόντα τους.

Στὸ ἐπίκεντρο τοῦ Συνεδρίου,θὰ βρεθοὺν τὰ θέματα τῆς βιοποικιλότητος καὶ ἀξίας τῶν Ἑλληνικῶν ἀρωματικῶν φυτῶν, ἡ ἀνάλυση τῶν ἀγορῶν, οἱ τρόποι προσέγγισης τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς, οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις, πιστοποιήσεις καὶ ἐγκρίσεις, οἱ προοπτικὲς ποὺ διανοίγονται λόγῳ τῆς ἀνόδου τοῦ τουρισμοῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπενδύσεις στὴν κάνναβη,καθὼς καὶ οἱ γενικότερες ἐπιχειρηματικὲς τάσεις στὸ πεδίο τῶν ἀρωματικῶν-φαρμακευτικῶν φυτῶν.

Ἡ εἴσοδος στὴν ἔκθεση εἶναι ἀνοικτὴ στὸ εὐρὺ κοινό,ἐνῶ θὰ ἐπιτρέπονται οἱ λιανικὲς πωλήσεις.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα