Δημοσιεύσεις ετικέτας «Βαπτιστής»

«Μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των Ουρανών»

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο επονομαζόμενος και Βαπτιστής, είναι μεγάλη φυσιογνωμία. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός του απένειμε τον τίτλο αυτό λέγοντας κανείς άνθρωπος δε στάθηκε μεγαλύτερος αυτού.