Δημοσιεύσεις ετικέτας «Sébastien Cochard»

30 χρόνια Maastricht: Οταν εκχωρήσαμε την εθνική μας κυριαρχία!…

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992, ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το ενιαίο νόμισμα μέχρι την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, η ΕΕ έχει αποκτήσει σημαντικές νέες αρμοδιότητες.