Δημοσιεύσεις ετικέτας «Σαράντο Ἀγαπηνό»

Ὁ μέγας ἥρως τῆς Μακεδονίας Τέλλος Ἄγρας

Εἶναι κάποιες πτυχές τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ἱστορίας, τίς ὁποῖες ἡ λήθη καί ἡ περίεργη νοοτροπία τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ» προσπαθεῖ, μέ τόν τρόπο της, νά ξεθωριάσει, μέ στόχο τήν ἐξαφάνισή τους…