Δημοσιεύσεις ετικέτας «Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι»

Άγιοι Πέτρος και Παύλος Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι

Δηλαδή εγκρατευθείτε, γίνετε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Διότι ο αντίπαλος και κατήγορός σας ο διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάται, περιπατεί με μανία και ζητάει ποιον να τραβήξει μακριά από την πίστη και να τον καταπιεί. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος, δίδαξε το Ευαγγέλιο στην….