Δημοσιεύσεις ετικέτας «Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας»

Ανοικτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη νομοθεσία για το Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας

Το Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας παραβιάζει το δικαίωμα του παιδιού στην ταυτότητά του. Σύμφωνα με την UNCRC, οι ταυτότητες δεν απονέμονται, «διατηρούνται». (Άρθρο 8) Κάθε παιδί, ανεξαιρέτως, έχει πατέρα και μητέρα και κατ’ επέκταση κληρονομιά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει το «Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας»

Η Ευρωπαϊκή ένωση βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας του «Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Γονεϊκότητας». Δημιουργείται στο όνομα της «ενδυνάμωσης και της προστασίας» των δικαιωμάτων των παιδιών, προκειμένου «να μην παραβιάζονται κατά τις διασυνοριακές μετακινήσεις τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Πρόκειται για πλάγιο τρόπο αναγνώρισης της ομόφυλης γονεϊκότητας που χρησιμοποιεί ως συναισθηματικό μοχλό πίεσης τα παιδιά.