Δημοσιεύσεις ετικέτας «Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων»

Ψήφισμα κατά του προωθούμενου νομοσχεδίου για τον γάμο ατόμων του ιδίου φύλου

  Μέ τό παρόν Ψήφισμα δηλώνουμε ὅτι, σεβόμενοι ἀπόλυτα τήν ἀκαινοτόμητη καί ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, προασπιζόμαστε τόν ἱερό θεσμό […]