Δημοσιεύσεις ετικέτας «Μητροπολίτης Σεβαστιανός»

Ο πρωτεργάτης του Βορειοηπειρωτικού

Ἐμεῖς ἀνήκουμε σὲ αὐτοὺς ποὺ ὄχι μόνο δὲν ξεχάσαμε τίποτα ἀλλὰ θέλουμε νὰ συνεχίσουμε αὐτὸν τὸν ἀγῶνα γιὰ νὰ φέρουμε τὴν Βόρειο Ἤπειρο στὴν Ἑλλάδα, ὁ ὁποῖος τὰ τελευταῖα τριάντα καὶ πλέον χρόνια, ἐξαιτίας τῆς ἐξωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Τρίτης Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (διάβαζε Πανσυμμοριτισμός), ἔχει καταστεῖ πλέον διπλός.
Τιμὴ καὶ Δόξα στὸν Σεβαστιανό!