Δημοσιεύσεις ετικέτας «Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη»

Βουλευτής

Ὁ Γεώργιος Τυπάλδος – Ἰακωβᾶτος ἦταν Βουλευτής τῆς Ἰόνιας Βουλῆς, καί ἐν συνεχείᾳ, μέ τήν ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου (1864) μέ τήν Ἑλλάδα, Βουλευτής τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβολίου (1864-1881).