Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Αγ. Ανδρέας Κρήτης: Ο Ποιητής του Μεγάλου Κανόνος

Εκεί προήχθη περί το 695 σε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας και του ανατέθηκε το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και η διεύθυνση ορφανοτροφείου «Άγιος Παύλος» και ενός πτωχοκομείου. Με το ζήλο του και τα φυσικά του προσόντα αναδείχτηκε σημαίνων κληρικός της Μεγάλης Εκκλησίας. Εκεί έδειξε τις σπάνιες ρητορικές και ποιητικές του ικανότητες.