Δημοσιεύσεις ετικέτας «Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος»

Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

       Όταν οι Ιουδαίοι ηττήθησαν και απήχθησαν βιαίως στην Βαβυλώνα, η γη τους δεν ερημώθηκε τελείως. Έμειναν αρκετοί. […]

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Η ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΣ

  Αἱ εὐλογημέναι συντεχνίαι αἱ τιμῶσαι τὸν ἐκ Νεοχωρίου  ἅγιον Νεομάρτυρα Θεόδωρον τὸν  Βυζάντιον καὶ Εὐφημίαν τὴν  πανεύφημον τὴν ἐν Χαλκηδόνι μαρτυρήσασαν.       Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος     […]