Δημοσιεύσεις ετικέτας «Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός»

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Γιὰ νὰ μὴ κακοποιεῖται τὸ ἐκκλησιαστικὸ αὐτοκέφαλο

Τό Ἑλληνικό αὐτοκέφαλο εἶναι μιά χαρακτηριστική περίπτωση, πού διακρίνεται διά τήν πιστότητά της στήν ἐκκλησιαστικοκανονική παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καί γι’ αὐτό μπορεῖ -καί πρέπει- νά λειτουργήσει ὡς πρότυπο καί στήν ἐποχή μας.