Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «ἔχει “γλῶσσα” ἀπὸ τὶς πύρινες Γλῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς»»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «ἔχει “γλῶσσα” ἀπὸ τὶς πύρινες Γλῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς»

Ἀλεξίας Κρητίδου θεολόγου-οἰκονομολόγου Ἡ ὡραιότητα τῆς λειτουργικῆς γλώσσας ἀλλὰ καὶ ἡ ἁγιότητά της πηγάζουν τόσο ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου […]