Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων για τον ερχομό του Πάπα

«Ἐπειδή καιρός μετανοίας ὁ τῆς ζωῆς ἐστι καιρός,
αὐτό τοῦτο τό ζῆν ἔτι τόν ἡμαρτηκότα, τῷ βουλομένῳ
ἐπιστρέφειν πρός Θεόν, ἐγγυᾶται τήν παρ’ Aὐτοῦ
ὑποδοχήν» (Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Φ.Τ.Ι.Ν. Δ’ 96)

Οι υπέρ του σοδομισμού δηλώσεις του κ. Φραγκίσκου ως εσχάτη κατάπτωση του Παπισμού

Ο πλήρης εκφυλισμός, η τέλεια διαστροφή του Παπισμού γίνεται όλο και πιο αισθητή, όλο και πιο κραυγαλέα στην εποχή μας. Από τότε που αποκόπηκε από το σώμα της Εκκλησίας, μετεξελίχθηκε σταδιακά σε ένα θρησκευτικό και ταυτόχρονα κοσμικό οργανισμό, για να φθάσει σήμερα στο έσχατο βάθος της καταπτώσεώς του. Να καταντήσει ένα άκρως αντίχριστο κέντρο…