Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΔΙΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΘΑΥΜΑ»

Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος

Παρήγγειλε να ενημερωθούν όλοι οι χριστιανοί, να μην αγοράσουν καθόλου τρόφιμα από την αγορά και για να αναπληρώσουν την τροφή να βράσουν σιτάρι και να φάνε τα λεγόμενα κόλλυβα, όπως τα έλεγαν στα Ευχάϊτα.