Δημοσιεύσεις ετικέτας «Βασιλείου Χ. Στεργιούλη»

Η ΑΠΟΟΡΘΟΔΟΞΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ1*

Μεγάλη ἀνησυχία καί ἀναταραχή στόν πιστό λαό προκάλεσε ἡ ἀπό τό ἔτος 2016 ἀλλαγή τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος καί περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ μετάλλαξή του σέ θρησκειολογικό ἤ ὀρθότερα σε διαθρησκειακό.