Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΓΙΑ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ»

Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα οι Απόστολοι

O απόστολος εντυπωσιάσθηκε τόσο από τις αρετές και τη χριστιανική τους δράση ώστε τους μνημονεύει στις επιστολές του γράφοντας ότι για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους και το θάρρος είναι ευγνώμων όχι μόνον εκείνος, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών.