Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΗ»

ΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΗ: Η ΕΝΔΟΞΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στην ένδοξη χορεία των Νεομαρτύρων ξεχωριστή θέση κατέχουν οι γυναίκες Νεομάρτυρες, οι οποίες συναγωνίστηκαν επάξια τους άνδρες σε πίστη ηρωισμό και παρρησία. Μια από τις ηρωικότερες Νεομάρτυρες είναι και η αγία Νεομάρτυς Αργυρή.