Δημοσιεύσεις ετικέτας «Άνθιμος Γ΄»

Άνθιμος Γ΄ Οικουμενικός Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως (1822 – 1824)

Σέ κάθε συνάντησή μας ὁ μακαριστός Ἀθηναγόρας ἀναφερόταν στήν προσωπικότητα καί τήν μεγάλη προσφορά τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροῦ Ἀνθίμου Γ΄ τοῦ Ναξίου