Ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς -Ὁ Ἑορτασμὸς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα τοῦ Χαράρε, Ζιμπάμπουε

Γράφει ὁ ἐκπαιδευτικὸς τοῦ σχολείου, κ. Ἐλευθέριος Ντοκούτσης.

Ἡ εθνικὴ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου γιορτάστηκε στὸ Χαράρε, μὲ ἐκδηλώσεις ποὺ ἔλαβαν χώρα στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα Χαράρε καὶ στὸν καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΡΕ

  Στὶς 24 Ὀκτωβρίου, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων «Μακεδονία» τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου, οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων μας, παρουσίασαν, τὴν καθιερωμένη γιορτὴ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Αὐτὴ τὴ χρονιά, τὴν ἐπιμέλεια τῆς γιορτῆς εἶχε ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Βούλα Μαρίνι Κακλαμάνη. Μὲ τὴν παρουσία τους, τίμησαν τὴν ἐκδήλωση οἱ διπλωματικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀρχὲς Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, ἡ σύζυγος τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Ζιμπάμπουε, ἡ Πρόεδρος τῆς Ὀμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων Ζιμπάμπουε, Πρόεδροι Ἑλληνικῶν Σωματείων, μέλη τῆς Παροικίας μας καὶ πλῆθος γονέων.
Ὁ π. Γεώργιος Σαγάνης εὐλόγησε τὴν ἔναρξη τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ πρῶτο μέρος ξεκίνησε μὲ τὴν μικτὴ ὀρχήστρα τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου, ἀποτελούμενη ἀπὸ 64 μαθητές, ἡ ὁποία καὶ ἐκτέλεσε τὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ Μ. Θεοδωράκη “Antonio Torres Heredia”. Στὴν συνέχεια,τὸ σύνολο τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου, ἔψαλλε τοὺς ἐθνικοὺς ὕμνους τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ζιμπάμπουε καθὼς καὶ τὴν προσευχὴ «Σὺ ποὺ κόσμους κυβερνᾶς». Ἀκολούθησε ἐπετειακὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν Ἐξοχότατο πρέσβη τῆς Ἑλλάδος στὸ Χαράρε κ. Γ. Μαρκαντωνάτο.


  Τὸ δεύτερο μέρος τῆς γιορτῆς, ἄρχισε μὲ ἕνα δρώμενο ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Ε1 μὲ θέμα τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ τὴν σημασία τῆς γιορτῆς τοῦ «ΟΧΙ». Ἀκολούθησε ἕνα 2ο δρώμενο ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Ε2 ποὺ ἦταν ἀφιερωμένο στὴν συμμετοχὴ τῶν Ἑλλήνων τῆς Ζιμπάμπουε στὸν 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αὐτοὶ ἀνῆκαν σὲ δύο κατηγορίες. Ἀπὸ τὴν μιὰ ἦταν οἱ ὁμογενεῖς, Ἑλλαδίτες καὶ Κύπριοι, ποὺ κατατάχθηκαν ἐθελοντικὰ στὸν Βρετανικὸ στρατό, καθὼς ἡ Ζιμπάμπουε ἦταν ἀποικία τῆς Μ. Βρετανίας ἐκείνη τὴν περίοδο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἦταν οἱ  Ἕλληνες στρατιῶτες ποὺ ἦρθαν νὰ ἐκπαιδευτοῦν ὡς ἀεροπόροι στὰ κέντρα ἐκπαιδεύσεως τῆς Μ. Βρετανίας ποὺ λειτούργησαν στὴν Ζιμπάμπουε τὴν περίοδο 1940-1945, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀποτέλεσαν τὴν ῥαχοκοκκαλιὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας. Ἰδιαίτερη αἴσθηση προκάλεσε ἡ συμμετοχὴ στὸ δρώμενο τῆς κ. Ἰωάννας Ἀντωνίου καὶ τῆς κ. Ἑλένης Λιεροῦ, οἱ ὁποῖες ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ καὶ τὶς δύο κατηγορίες Ἑλλήνων τῆς Ζιμπάμπουε, ὄντας καὶ οἱ δύο μικρὰ κορίτσια κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἀφηγήθηκαν προσωπικὲς ἱστορίες, περιέγραψαν τὸ πνεῦμα καὶ τὶς συνθῆκες ζωῆς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἔκαναν εἰδικὴ ἀναφορὰ στοὺς πιλότους ποὺ ἐκπαιδεύτηκαν στὶς περιοχὲς κατοικίας τους καὶ ἀπάντησαν σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις τῶν μαθητῶν.


  Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δρώμενα,τὸ πρόγραμμα τοῦ δευτέρου μέρους περιελάμβανε καὶ τὰ τραγούδια: «Ἑλλάδα, γειά σου» ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου, «Ἤτανε νέοι» ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Στ’ καὶ Ζ΄ τάξεων τοῦ Δ.Σ. «Εἰρήνη» ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Γ΄, Δ΄ και Ε’ τάξεων τοῦ Δ.Σ., «Λίγο  ἀκόμα» ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῆς Ε΄ τάξης τοῦ Δ.Σ. καὶ « Ἡ Σημαία» ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Νηπιαγωγείου καὶ τῆς Α΄τάξης τοῦ Δ.Σ..
Στὸ τρίτο μέρος, γιορτάστηκε ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος μὲ ἑλληνικοὺς παραδοσιακοὺς χορούς. Ἡ Στ΄ καὶ ἡ  Ζ΄τάξη χόρεψαν ἀντίστοιχα «Καλαματιανὸ» καὶ «Ἰκαριώτικο» ἐνῶ ἡ χορευτικὴ ὁμάδα τῶν σχολείων, μᾶς παρουσίασε τοὺς χοροὺς «Συρτό», «Πεντοζάλι» καὶ «Ζωναράδικο».
Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἑορτασμῶν καὶ στὸ  φουαγὲ τῆς αἴθουσας ἐκδηλώσεων «Μακεδονία», λειτούργησε ἔκθεση μὲ προσωπικὰ ἀντικείμενα, μετάλλια καὶ φωτογραφίες σχετικὲς μὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἑλλήνων τῆς Ζιμπάμπουε στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

  Τὴν Κυριακή 27 Ὀκτωβρίου 2019 στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τελέστηκε Θεία Λειτουργία καὶ Δοξολογία παρουσία τῶν διπλωματικῶν ἀρχῶν Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, τοῦ, ελληνικῆς καταγωγῆς, Ὑφυπουργοῦ Γεωργίας τῆς Ζιμπάμπουε, τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Χαράρε, τῶν Ἑλληνικῶν Σωματείων, τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καὶ πλῆθος μελῶν τῆς Παροικίας μας. Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων, παρέλαση τῶν μαθητῶν καὶ δεξίωση ποὺ παρέθεσε ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους.