Χασίς, ποτό καί τσιγάρο ἀναζητοῦν 13χρονοι μαθητές!

Ἐξαιρετικά ἐπιρρεπής σέ ναρκωτικές καί ἀλκοολοῦχες οὐσίες παρουσιάζονται οἱ 13χρονοι μαθητές στή χώρα μᾶς τά τελευταῖα χρόνια.

Συγκεκριμένα, αὐτό εἶναι τό συμπέρασμα τῆς πανελλήνιας ἔρευνας γιά τή χρήση ἑξαρτησιογόνων οὐσιῶν ἀπό μαθητές, πού πραγματοποίησε τό Ἐρευνητικό Πανεπιστημιακό Ἰνστιτοῦτο Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς (ΕΠΙΨΥ), σέ συνεργασία μέ τόν Ὀργανισμό Κατά τῶν Ναρκωτικῶν καί τά ἐπιμέρους κέντρα πρόληψης τοῦ ΟΚΑΝΑ στούς νομούς τῆς Ἑλλάδας.

Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα ESPAD 2011, πού ἔλαβε χώρα σέ 683 σχολεῖα μέ τή συμμετοχή 37.040 μαθητῶν ἡλικίας 13-19 ἐτῶν, ἀνησυχία προκαλεῖ τό γεγονός τῆς αὔξησης στή χρήση ναρκωτικῶν καθώς καί ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν παιδιῶν περνᾶ ἀπό τόν πειραματισμό στή συστηματική χρήση.

Στήν κορυφή τῆς προτίμησης τῶν ἀνήλικων γιά τήν ἀλλαγή διάθεσης βρίσκεται ἡ κάνναβη καί στήν συνέχεια ἀκολουθοῦν οἱ νόμιμες εἰσπνεόμενες οὐσίες (κόλλες, βερνίκια, διαλυτικά) καί τά ἠρεμιστικά- ὑπνωτικά χάπια.

Ταυτόχρονα, αὐξητική τάση στή χρήση ἀλκοολούχων ποτῶν παρατηρεῖται σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα στή Βόρειο Ἑλλάδα καί δεῖ στούς νομούς Ἔβρου, Καστοριᾶς καί Πιερίας…

Μάλιστα, ἕνας στούς τρεῖς μαθητές ἔχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά στή ζωή τοῦ ἐνῶ τό 13% ἔχει μεθύσει πάνω ἀπό δύο φορές.

Ἐνημέρωση γιά ὅλες τίς εἰδήσεις καί τήν ἐπικαιρότητα στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό μέ ἕνα στή σελίδα τοῦ Newsbomb.gr.

http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/129538/hasis–poto-kai-tsigaro-anazitoyn-13hronoy-mathites

Πανελλήνια ἔρευνα στό σχολικό πληθυσμό γιά τή χρήση ἑξαρτησιογόνων οὐσιῶν (Ἔρευνα ESPAD)

Ἡ πανελλήνια ἔρευνα στό σχολικό πληθυσμό γιά τή χρήση ἑξαρτησιογόνων οὐσιῶν (Ἔρευνα ESPAD) ἀποτελεῖ τήν 7η κατά σειρά πανελλήνια ἔρευνα στό μαθητικό πληθυσμό ἡ ὁποία ξεκίνησε τό 1984 ἀπό τήν Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Ἀθηνών καί συνεχίζεται ἕως σήμερα ἀπό τό ΕΠΙΨΥ. δίνοντας ἔτσι τή δυνατότητα διαχρονικῆς παρακολούθησης τῆς ἐξέλιξης τοῦ φαινομένου στή χώρα μᾶς τά τελευταῖα 25 χρόνια.

Στόχος τῆς ἔρευνας

Ἡ ἔρευνα ESPAD μελετᾶ τήν ἐπικράτηση καί τά χαρακτηριστικά της χρήσης νόμιμων καί παράνομων ἑξαρτησιογόνων οὐσιῶν. Ἐπίσης, διερευνᾶ εὐρύτερα θέματα τῆς συμπεριφορᾶς τῶν μαθητῶν ὅπως τίς φιλικές σχέσεις, τή βίαιη συμπεριφορά, τή σχολική ἀπόδοση, τά κοινωνικό-οἰκονομικά καί ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητῶν, κτλ.

Τό 2011

Τό 2011 ἡ ἔρευνα ESPAD ὑλοποιήθηκε ἀπό τό ΕΠΙΨΥ σέ συνεργασία καί μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ ΟΚΑΝΑ καί τῶν Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ/ Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. Περιέλαβε 676 σχολικές μονάδες καί συνολικά 37.000 μαθητές καί μαθήτριες ἡλικίας 13-19 ἐτῶν. Ἡ συλλογή τῶν στοιχείων ἔγινε μέ τή χρήση ἀνώνυμου, αὐτοσυμπληρούμενου ἐρωτηματολογίου πού χορηγήθηκε μέσα στήν τάξη, χωρίς τήν παρουσία ἐκπαιδευτικοῦ. Ἡ συμμετοχή τῶν σχολείων καί τῶν μαθητῶν στήν ἔρευνα ἦταν προαιρετική. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας εἶναι ἀντιπροσωπευτικά γιά τό σύνολο τῆς χώρας, τίς περιφέρειες καί τούς νομούς.

Σύνοψη εὐρημάτων

Κάπνισμα

Ἀλκοόλ

Ναρκωτικά

Κάπνισμα

Σύνολο μαθητῶν 13-19 ἐτῶν

• Ένας στούς 5 (20%) ἔχει καπνίσει μέσα στόν τελευταῖο μήνα

• Ένας στούς 7 (14%) εἶναι συστηματικός καπνιστής (καπνίζει καθημερινά)

• Καπνίζουν περισσότερα ἀγόρια ἀπό κορίτσια καί οἱ διαφορές αὐξάνονται μέ τή βαρύτητα τοῦ καπνίσματος

Συστηματικό κάπνισμα σέ σχέση μέ τήν ἡλικία

• Τα 13-14 ἔτη ἀποτελοῦν τήν ἡλικία ἔναρξης καπνίσματος γιά τήν μειονότητα  (<2%) ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἁλματώδης αὔξηση ἕως τήν ἡλικία τῶν 17-18 ἐτῶν ὅπου καπνίζει ἕνας στούς 4 (24,5%) καί στήν ἡλικία τῶν 19 πάνω ἀπό τούς μισούς (51%)

Διαχρονικά 1984-2011 (μαθητές 15-19 ἐτῶν)

• Η μεγάλη αὔξηση τῶν καπνιστῶν μεταξύ του 1984 καί 1998 ἀκολουθήθηκε ἀπό προοδευτική καθοδική πορεία ἀπό τό 2003 ἕως τό 2011.

Αλκοόλ

Σύνολο μαθητῶν 13-19 ἐτῶν

• Έξι στούς 10 (61%) ἤπιαν μέσα στόν τελευταῖο μήνα

• Ένας στούς 10 (11%) ἤπιε μέ συχνότητα πάνω ἀπό 2 φορές τήν ἑβδομάδα

• Ένας στούς 3 (34%) ἔχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά στή ζωή του

• Το 13% ἔχουν μεθύσει πάνω ἀπό 2 φορές στή ζωή τους

• Το κρασί, ἡ μπύρα, τά ἰσχυρά ποτά, καί τά ἀλκοολοῦχα ἀναψυκτικά εἶναι τά ποτά μέ τήν εὐρύτερη κατανάλωση

• Πίνουν περισσότεροι μαθητές σέ Θεσσαλονίκη καί ἄλλα ἀστικά καί ἡμιαστικά κέντρα σέ σύγκριση μέ τήν Ἀθήνα

Ἀλκοόλ σέ σχέση μέ τήν ἡλικία

• Κατανάλωση ἀλκοόλ καί μέθη αὐξάνονται πολύ μέ τήν ἡλικία : πάνω ἀπό δυό φορές τήν ἑβδομάδα πίνει σχεδόν ἕνας στούς 5 ἐφήβους 17-18 ἐτῶν (18%), ἕνας στούς 4 ἡλικίας 19 ἐτῶν (26,8%) καί ἔχει μεθύσει πάνω ἀπό δύο φορές ἕνας στούς 4 μαθητές 17-18 ἐτῶν (22,7%) καί ἕνας στούς 3 μαθητές 19 ἐτῶν (32,8%) 

Διαχρονικά 1984-2011 (μαθητές 15-19 ἐτῶν)

• Τάση μείωσης τῆς εὐκαιριακῆς κατανάλωσης ἀλκοόλ, ἐντονότερη στήν Ἀθήνα 

• Αυξητική τάση στή τετραετία 2007-2011 σέ Θεσσαλονίκη καί ἄλλα ἀστικά καί ἡμιαστικά κέντρα

• Διαφαινόμενη αὔξηση κατανάλωσης στά κορίτσια σέ σύγκριση μέ τά ἀγόρια μέσα στά 4 τελευταῖα χρόνια

• Αυξητική τάση στήν ὑπερβολική κατανάλωση ἀλκοόλ

Ναρκωτικά

Σύνολο μαθητῶν 15-19 ἐτῶν

• Ένας στούς 7 (15,2%) ἔχει κάνει χρήση (ἔστω καί μία φορά) κάποιας παράνομης οὐσίας, κυρίως κάνναβης. Ἡ πλειονότητά τους ἔχει ἐπαναλάβει τή χρήση.

• Έχουν κάνει χρήση περισσότερα ἀγόρια ἀπό κορίτσια (ἀναλογία ~ 2,5 πρός 1)

• Υπερτερούν στή χρήση ἡ Ἀθήνα καί ἡ Θεσσαλονίκη σέ σύγκριση μέ τίς ἄλλες περιοχές

Χρήση κάνναβης σέ σχέση μέ τήν ἡλικία

• Με τήν ἡλικία αὐξάνεται σημαντικά ὁ ἀριθμός ὅσων ἔχουν κάνει χρήση : Στήν ἡλικία τῶν 17-18 ἐτῶν χρήση κάνναβης τόν τελευταῖο χρόνο ἔχει κάνει ἕνας στούς 7 (13,6%) καί τόν τελευταῖο μήνα τό 8%

• Χρήση κάνναβης ἔστω καί μία φορά ἔχει κάνει στήν ἡλικία τῶν 13-14 ἐτῶν τό 2,6% τῶν ἀγοριῶν καί τό 0,9% τῶν κοριτσιῶν

Διαχρονικά 1984-2011 (μαθητές 15-19 ἐτῶν)

• Σχεδόν τριπλασιάζεται ἡ χρήση ναρκωτικῶν μέσα στήν εἰκοσιπενταετία (ἀπό 6% τό 1984 σέ 15,3% τό 2011)

• Αυξάνεται περισσότερο ἀπό τή δοκιμή ἡ συστηματικότερη χρήση (χρήση 3+ φορές)