ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (πρός νέους)

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου,

Ι. Μονή Παραμυθίας Ρόδου

Πολλές φορές βλέπω κάποιους πού κάνουν ‘μεγάλους σταυρούς’ νά μήν εἶναι σωστοί στή ζωή τους. Τί συμβαίνει;

Γενικῶς δέν εἶναι σωστό νά εἴμαστε αὐστηροί στούς συνανθρώπους μας. Ὁ Χριστός εἶπε «μήν κατακρίνετε γιά νά μήν κατακριθεῖτε, γιατί μέ ὅποια κρίση κρίνετε θά κριθεῖτε καί μέ ὅποιο μέτρο μετρᾶτε θά μετρηθεῖτε» (Ματθ. 7,1.2).

Πιθανόν αὐτοί νά βρίσκονται στή μεταστροφή καί στά πρῶτα στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί νά μήν διόρθωσαν ὅλες τίς πλευρές τῆς ζωῆς τους. … Κάποια στιγμή ὁ Θεός θά τούς ὠθήσει νά προχωρήσουν. Πιθανόν νά εἶναι ὑποκριτές καί ἡ προσευχή τους νά εἶναι τυπική καί ἐπιδεικτική. Αὐτοί δέν ἔχουν βαθιά μετάνοια καί ἀλλαγή ζωῆς πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτοί εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός θά τούς δώσει εὐκαιρίες διόρθωσης. Καλό εἶναι, ὅταν βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις, νά προσευχόμαστε ὁ Θεός αὐτούς νά τούς φωτίζει καί νά τούς ὁδηγεῖ στόν σωστό δρόμο κι ἐμᾶς νά μᾶς καθοδηγεῖ στήν ταπεινοφροσύνη καί σ’ ὅλες τίς ἀρετές τῆς πνευματικῆς ζωῆς.