ἝΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ…

Χ. Α.

Πλησιάζει ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων…

 Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, σὲ ὅλο τὸν κόσμο, θὰ νιώσουν τὴν καρδιά τους νὰ σκιρτᾶ, αὐτὴν τὴν ημέρα, τὴν πιὸ νοσταλγική, τὴν πιὸ ποθητή τοῦ χριστιανικοῦ ἔτους.

 Κάθε χρόνο, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου, οἱ ἄνθρωποι γίνονται πολυάσχολοι. Δῶρα, κάρτες, εὐχές, ψώνια, στολίδια…

 Καὶ ρωτᾶ κανείς:

«Μέσα σὲ ὅλα αὐτά, ποῦ εἶναι ὁ Χριστός ποὺ γεννήθηκε στὴ φάτνη;»

 Γιὰ πολλούς, ἡ Γέννηση εἶναι μιὰ παραμυθένια ἱστορία μὲ ἄστρα, φάτνη, ποιμένες…

 Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου…

Πολλοὶ δὲν ξέρουν, ὅτι σὲ μιὰ χρονικὴ περίοδο, κάτοικος τῆς γῆς ἔγινε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὅτι περπάτησε στὸν πλανήτη μας ὁ Δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος (Ψάλμ. Ἰζ’ 10). Δὲν ξέρουν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἄνθρωπος, ἀλλ’ εἶναι τὸ Παιδὶ τοῦ οὐράνιου Πατέρα, ποὺ θέλησε νὰ γίνει καὶ Παιδὶ τῆς γῆς.

 Γνωρίζουν γιὰ κάποια γέννηση Χριστοῦ, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν, ὅτι τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ δεύτερη γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Τὰ Χριστούγεννα δὲν εἶναι ἡ γέννησις τοῦ ἀγέννητου, ἀλλ’ εἶναι ἡ γέννησις τοῦ γεννημένου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ τρίτη γέννησίς Του, ἡ ὁποία εἶναι προσωπικὴ καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δική μας βούληση. Τὸν ἀφήνουμε ἄραγε νὰ γεννηθεῖ στὴν ψυχή μας; Τὸν δεχόμαστε πιστεύοντας ὅτι εἶναι ὁ σαρκωμένος Θεός; Φέτος ἃς τοῦ ἀνοίξουμε τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς μας ποὺ ὀνομάζεται πίστη καὶ μετάνοια.

 Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ‘διαρκώς Ἐρχόμενος’. Γιὰ νὰ Τὸν συναντήσει, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ πετύχει τὴν ἐσωτερική του ἀναγέννηση, πρέπει καὶ ὁ ἴδιος νὰ πορεύεται διαρκῶς πρὸς συνάντησή Του.

 Ἡ συνάντηση αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνεται, μὲ πολλοὺς τρόπους. Πρῶτα καὶ κύρια μὲ τὴ συνειδητὴ συμμετοχή μας στὰ μυστήρια τῆς Μετάνοιας-Ἐξομολόγησης καὶ Θείας Κοινωνίας, καθὼς καὶ μὲ τὸν καθημερινό μας ἀγώνα, νὰ βιώνουμε τὸ θέλημά Του. Ὅμως, ἡ συνάντηση μὲ τὸν Κύριο, γίνεται καὶ μέσω τῶν ἀδελφῶν μας. Πιὸ συγκεκριμένα, Τὸν συναντᾶμε στὸν ἡλικιωμένο, στὸν ἄρρωστο, στὸν ἀποθαρρυμένο, στὸν παραστρατημένο νέο, στὸν διπλανό, στὸν συνάδελφο, στὸν συνεργάτη, ποὺ ἀναζητᾶ τὴν κατανόησή μας, μιὰ στάση ἀδελφικὴ καὶ μιὰ δίκαια μεταχείριση.

 Ἃς γίνουμε τοῦτα τὰ Χριστούγεννα δέκτες καὶ δότες τῆς ἀγάπης.

 Ἃς Τοῦ προσφέρουμε μιὰ καρδιὰ ταπεινή, καθαρή, πλατιά, πλούσιά σε ἀγάπη γιὰ νὰ χωρέσει ὅλους καὶ πρὸ παντὸς τὸν Ἕνα ποὺ ἔγινε φτωχὸς γιὰ νὰ πλουτίσουμε ἐμεῖς.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα