ΤΗ ΚΣΤ΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ…Στιχηρὸν τῆς Λιτῆς. Ἦχος α΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Γερμανοῦ Ἀρχιερέως Νέων Πατρὼν (ιζ΄ αἰὼν)

Ψάλλει ἡ χορωδία «Θεσσαλονικεῖς Ὑμνωδοὶ» ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Λιάκου Ἰωάννου

Τῆς γῆς συνταρασσομένης…Στιχηρὸν Ἰδιόμελο τοῦ Σεισμοῦ εἰς τὰ Ἀπόστιχα. Ἦχος β΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ματθαίου τοῦ Βατοπαιδινοῦ

Ψάλλει ἡ χορωδία «Θεσσαλονικεῖς Ὑμνωδοὶ» ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Λιάκου Ἰωάννου

Φοβερὸς εἰ Κύριε… Στιχηρὸ Ἰδιόμελο τοῦ Σεισμοῦ εἰς τὰ Ἀπόστιχα. Ἦχος πλ. β΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ματθαίου τοῦ Βατοπαιδινοῦ

Ψάλλει ἡ χορωδία «Θεσσαλονικεῖς Ὑμνωδοὶ» ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Λιάκου Ἰωάννου

Μέγαν εὔρατο…Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄

Ψάλλει ἡ χορωδία «Θεσσαλονικεῖς Ὑμνωδοὶ» ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Λιάκου Ἰωάννου