ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. ΗΧΟΣ Δ΄- ΕΩΘΙΝΟΝ Δ΄