ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. ΗΧΟΣ Γ΄- ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄