ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. ΗΧΟΣ Γ΄- ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα