ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ