Γέννεσις καί πλοκή τοῦ «μακεδονικοῦ» ζητήματος (BINTEO)

Ὁ καθηγητής Γεώργιος Λόης ἀναλύει τό «μακεδονικό» ζήτημα στήν ἐκπομπή «Ἐν λόγῳ ἀληθείας» τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΛΥΧΝΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα