Ψαλτική Παράδοση A’ Τόμος στα Ρουμάνικα

Ἡ ἐκδοτική σειρά «Ψαλτική Παράδοση», ὅπως ἄλλωστε καί ὅλες οἱ ἐκδοτικές σειρές τοῦ Σωματείου μας, ἐπεκτείνεται καί πρός ἄλλες γλῶσσες ἐκτός τῆς Ἑλληνικῆς. Στήν περίπτωση βέβαια τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς τό ἐγχείρημα καθίσταται πιό δύσκολο, λόγω τοῦ ὅτι δέν πρόκειται γιά μία ἁπλή μετάφραση τοῦ ποιητικοῦ κειμένου τῆς ψαλμωδίας. Τόσο τό ποιητικό ὅσο καί τό μουσικό κείμενο μιᾶς ψαλμωδίας ἔχουν τονιζόμενες συλλαβές, οἱ ὁποῖες, ὅταν ἐναρμονίζονται – ἀντιστοιχίζονται σωστά, παράγουν ἕνα ὁμαλό καί ἰσορροπημένο ἄκουσμα. Αὐτή ἡ ἰσορροπία πρέπει νά μεταφερθεῖ καί στήν νέα γλώσσα, στήν ὁποία καλεῖται κάποιος νά μεταφράσει, πράγμα τό ὁποῖο ἔχει πολλές ἀπαιτήσεις, κυρίως ἀπό τόν μεταφραστή.

Ἄξιοι ἐπαίνου εἶναι ὁ κ. Andrian Sirbu καί ἡ μοναχή Θεοκτίστη (Ρουμάνικης καταγωγῆς καί οἱ δύο), οἱ ὁποῖοι σέ συνεργασία μέ τήν ὁμάδα Ψαλτικῆς Παράδοσης ἐπιχείρησαν καί ὁλοκλήρωσαν τήν μετάφραση τοῦ Α΄ μέρους τῶν Κοινωνικῶν Παλαιῶν Διδασκάλων, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τόν Α΄ τόμο τῆς σειρᾶς «Ψαλτική Παράδοση». Ἡ ἄρτια γνώση τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἰδιαίτερα τῆς ρυθμικῆς, τόσο τῆς Ἑλληνικῆς ὅσο καί τῆς Ρουμάνικης ὁμάδας, ἀπετέλεσαν ἐχέγγυο γιά τήν ἱστορική αὐτή ἔκδοση.

Ἡ Ρουμάνικη ἔκδοση ἀκολουθεῖ πιστά τήν Ἑλληνική  σέ ὅλα τά χαρακτηριστικά της (μέγεθος, χρῶμα, στοιχειοθεσία, συνοδευτικά κείμενα κτλ), ἀλλά παράλληλα ἔχει ἐμπλουτιστεῖ ἀπό μία σύντομη μελέτη ἐπεξηγηματικοῦ χαρακτήρα ὅσον ἀφορᾶ τήν μετάφραση μουσικῶν κειμένων ἀπό τά Ἑλληνικά στά Ρουμάνικα. Πρόκειται γιά ἕνα πόνημα ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου τοῦ μουσικολόγου κ. Adrian Sirbu.

Τέλος, πολλές εὐχαριστίες ὀφείλει τό Ρουμάνικο Ἔθνος στόν Ἁγιορείτη Γέροντα Στέφανο ἱερομόναχο, Ρουμάνικης καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος ἀγκάλιασε τήν ἐκδοτική προσπάθεια καί ἀνέλαβε τό οἰκονομικό βάρος τῆς ἐκδόσεως καθώς καί τήν διάθεση τοῦ βιβλίου στήν Ρουμανία, στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό.

Εὐχόμαστε θερμά νά εἶναι καλοτάξιδο τό βιβλίο!

Διεύθυνση παραγγελιῶν:

Ἱερομόν. Στέφανος
Κελλίον Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου
Λακκοσκήτη
Καρυές 63086
ΤΘ 26
Ἅγιον Ὄρος

Τηλ.: 23770 23636
email: lakos.8@gmail.com

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα