Κοινωνικά Παλαιών Διδασκάλων- Ά Μέρος (Εξαντλημένο)