Λόγος Ρωμαίκος – ‘’Τρείς Ιεράρχες: οι Μεγάλοι της Εκκλησίας και της Ιστορίας’’

ΚΑΛΕΣΜΕΝOΣ: κος Παναγιώτης Χαβαράνης, εκπαιδευτικός, εκκλησιαστικός συγγραφέας, μελετητής των Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Στις 30 Ιανουαρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη τριών ξεχωριστών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ιστορίας, των ισάριθμων Ιεραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Στις ημέρες μας, με τους σύγχρονους και από-οξυγονωμένους –πνευματικά- ρυθμούς ζωής αδυνατούμε –τουλάχιστον οι περισσότεροι- να αντιληφθούμε την προσφορά, το θεολογικό βάθος, το πνευματικό μεγαλείο και την αγάπη των τριών Αγίων Ιεραρχών προς την Εκκλησία και την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.
Ο εκπαιδευτικός, εκκλησιαστικός αρθρογράφος, ιστοριοδίφης, μελετητής των Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικός συγγραφέας της Πατρολογίας του Migne κος Παναγιώτης Χαβαράνης μάς βοηθά να προσεγγίσουμε το έργο τους και το μεγαλείο τους.
Τα λίγα λεπτά της εκπομπής σίγουρα δεν μπορούν να καλύψουν το βάθος και το ύψος αυτών των τριών αναστημάτων. Όμως ο κος Π. Χαβαράνης με έναν τρόπο ευσύνοπτο, εύληπτο και ταυτόχρονα απλό μας μεταφέρει το Φως των Τριών διαλαμψάντων Αγίων Ιεραρχών.