Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐνώπιόν της ἐπιστήμης: Θὰ μποροῦσε ἕνα ψέμα νὰ ἀντέξει δύο χιλιάδες χρόνια;

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: Λάμπρος Σκόντζος Θεολόγος, Συγγραφέας

ΣΧΟΛΙΑ: 

– Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ: Θὰ μποροῦσε ἕνα ψέμα νὰ ἀντέξει δύο χιλιάδες χρόνια; Πόσο μεγάλο γεγονὸς εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς πιστούς το ἱστορικὸ καὶ Σωτήριο γεγονὸς τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας; 

– Ποιοὶ εἶναι οἱ διαχρονικοὶ ἀρνητὲς τῆς ἀνάστασης τοῦ Κυρίου; Ποιὰ τὰ ἐπιχειρήματά των ἄθεων ἀρνητῶν τῆς ἀνάστασης, ἀλλὰ καὶ τῶν «θεολόγων» τοῦ δυτικοῦ παραφθαρμένου χριστιανισμοῦ;

– Τί προεῖπαν οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ πῶς αὐτὰ ἐκπληρώθηκαν μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ;

– Ποιὲς οἱ ἱστορικὲς ἀποδείξεις μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης; τί ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ;

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2017)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 14/03/17