IEΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

3

Τὴν 8η Φεβρουαρίου 2015 διεξήχθη στὴν Ἀθήνα ἡ 7η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μὲ ἐξαιρετικὰ μεγάλη ἐπιτυχία.

Νέες καὶ νέοι ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἦλθαν στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Τ.Α.Ω. Πεντέλης, ἡ ὁποία φιλοξένησε στοὺς χώρους της τὴν ἐκδήλωση αὐτή. Ἡ ἐξαιρετικὴ ὁμολογουμένως, ἄρτια καὶ συγκινητικὴ ὑποδοχή, τὴν ὁποία ἐπεφύλαξε ἡ Ἡγουμένη καὶ οἱ μοναχὲς σὲ ὅλους τοὺς ὀργανωτὲς καὶ παρευρισκόμενους, ἦταν βασικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ὁμαλὴ καὶ ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῆς ἡμερίδος αὐτῆς.

Θέμα τῆς σύναξης ἦταν ὁ ρόλος καὶ ἡ λειτουργία τῶν Ἱερῶν καὶ Ἁγιασμένων Θεσμῶν τῆς Οἰκογένειας καὶ τοῦ Γάμου, στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ὅπως αὐτὴ διαμορφώνεται μέσα ἀπὸ τὶς πολύμορφες προκλήσεις τῆς πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσης, τόσο στὸ παγκόσμιο ὅσο καὶ στὸ ἐθνικὸ ἐπίπεδο.

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία καὶ τὶς εἰσηγήσεις τους οἱ :

– Δημακᾶκος Παναγιώτης (ὁμότιμος καθηγητὴς ἀγγειοχειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ) μὲ θέμα εἰσηγήσεως : ” Ἡ οἰκογένεια στὴ σύγχρονη κοινωνία “.

– Βαρκάδου – Κουβαρᾶ Μαρία ( ἐκπαιδευτικὸς ) μὲ θέμα εἰσηγήσεως : ” Στῆς ἀκρίβειας τὸν καιρὸ ἐπαντρεύτηκα κι ἐγώ “.

Πληθώρα νέων, προσκυνητῶν καὶ ἐπισκεπτῶν, οἱ ὁποῖοι παρευρέθησαν στὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση τῆς νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, ἄκουσαν μὲ ἐνδιαφέρον τὶς εἰσηγήσεις, ἀντάλλαξαν ἰδέες, προβληματισμοὺς καὶ ἀπόψεις, συνθέτοντας ἔτσι ἕνα διαδραστικὸ πλαίσιο ἐνημέρωσης καὶ μεταλαμπάδευσης τῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους μας, ὅπως αὐτὸ διαμορφώνεται μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καὶ δίδοντας συγχρόνως ἐλπίδα καὶ λύσεις στὰ σύγχρονα προβλήματα τῶν θεσμῶν τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ γάμου.

Νὰ σημειωθῆ ὅτι τὴν προηγούμενη ἡμέρα, 7η Φεβρουαρίου 2015, πληθώρα νέων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἐπισκέφθηκαν τὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Συγκεκριμένα, ἐπισκέφθηκαν τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου

Δημητρίου στὴν Πλάκα, ὅπου λειτουργοῦσε κατὰ τὴν παράδοση ὁ ἥρωας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως Ἀθανάσιος Διᾶκος, προσκύνησαν τὸ σκήνωμα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης καὶ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’ στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Τῆς Θεοτόκου στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Λουμπαρδιάρη στοὺς πρόποδες τοῦ λόφου τῆς Ἀρχαίας Πνύκας τῶν Ἀθηνῶν καθὼς καὶ τὸ Ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Ἐλισσαίου στὸ Μοναστηράκι, ὅπου λειτουργοῦσε ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς καὶ τὸ ὁποῖο ἐπισκεπτόταν συχνὰ ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκαν τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου τῶν Μουσῶν, ὅπου συζήτησαν γιὰ τὸν Παρθενῶνα, τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο φυλακίστηκε ὁ μεγάλος φιλόσοφος Σωκράτης, τὸν χῶρο τοῦ θεάτρου τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀττικοῦ, τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο βρίσκεται ἡ κάτοψη τῆς οἰκίας τοῦ γνωστοῦ φιλοσόφου Πρόκλου τοῦ Λυκίου, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 450 μ.Χ ἕως καὶ τὸ 485 μ.Χ ἦταν διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Πλάτωνος καὶ τέλος τὸν λόφο τοῦ Ἀρείου Πάγου, στὰ βορειοδυτικὰ τῆς Ἀκροπόλεως, ὅπου τὸ 51 μ.Χ. ὁ Θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος κήρυξε τὸν Χριστιανισμὸ στοὺς ἀρχαίους Ἀθηναίους, μὲ πρώτους πιστοὺς τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη ( μετέπειτα πρῶτο ἐπίσκοπο τῶν Ἀθηνῶν καὶ προστάτη Ἅγιό της ) καὶ τὴν Ἀθηναία Δάμαρι.

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ ὁ τομέας Νεότητος εὐχαριστοῦν θερμῶς ὅλους ὅσοι συνέδραμαν νοερὰ καὶ ὑλικὰ στὴν προσπάθεια αὐτή, ὅλους ὅσοι παρευρέθησαν προκειμένου νὰ παρακολουθήσουν τὴν ἡμερίδα τῆς 7ης Πανελλήνιας Σύναξης καὶ πρωτίστως τὴν Ἡγουμένη καὶ ὅλες τὶς μοναχές, οἱ ὁποῖες στήριξαν τεχνικὰ καὶ ἠθικὰ τὴν ὅλη ἐκδήλωση. Ἄλλη μία φορὰ ἀποδεικνύεται, ἐμπράκτως, ὅτι ἡ συνεργασία καὶ ἡ ὁμαδικὴ προσπάθεια ἐν Χριστῷ εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος ἐπάνω στὸν ὁποῖο ζυμώνεται, διαιωνίζεται καὶ παραμένει ὁλοζώντανη, ὡς πραγματικότητα ἀλλὰ καὶ ὡς λύση, ἡ μαγιὰ τῆς Ρωμηοσύνης ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καθὼς καὶ οἱ συνυφασμένες μὲ αὐτὴν ἱερὲς ἀξίες καὶ θεσμοί, ὅπως αὐτὲς τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογένειας.

 

Παρακάτω φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση:


IMG_0556 IMG_0555 DSC02658 7 5 4 3 2 1