Ἐκδήλωση – ὁμιλία  γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό – Πάτρα 3-4-2019

Ἐκδήλωση – ὁμιλία  γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό,  μὲ θέμα “ Ὁ  ὁραματισμὸς  τοῦ  Πατρο-Κοσμᾶ  γιὰ  τὴν  ἀνάσταση  καὶ  ἀποκατάσταση τοῦ Γένους”.

Τὸ σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Πατρῶν, διοργανώνει στὴν Πάτρα τὴν Τετάρτη τῆς 3ης Ἀπριλίου  καὶ ὥρα 19.00 μμ, ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Μεταλληνό, ὁμότιμο καθηγητὴ Πανεπιστημίου Αθήνας,  μὲ θέμα : “ Ὁ ὁραματισμὸς τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ γιὰ τὴν ἀνάσταση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ Γένους”.

Ἡ ἐκδήλωση  ἡ  ὁποία  τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Χρυσοστόμου, θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν αἴθουσα τῆς  Διακιδείου Σχολῆς Λαοῦ Πατρῶν,  ὁδὸς  Κανάρη 58, Πάτρα.

Στὴν ἐκδήλωση θὰ συμμετάσχει καὶ θὰ ψάλλει, ὁ Χορὸς ψαλτικῆς ΚΛΕΙΔΑ, τοῦ Κέντρου Τέχνης Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «ΚΛΕΙΔΑ» μὲ χοράρχη τὸν πρωτοψάλτη κ. Δημήτριο Γαλάνη.