Ἐκδήλωση μέ θέμα: “Ρῶσοι νεομάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς”, Θεσσαλονίκη 14-1-2018

Tό Ἀρχονταρίκι τῆς

Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης

 σᾶς προσκαλεῖ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

ΣΤΙΣ 18.30

 

 στήν ὁμιλία

ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 

ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

 

ἀπό τον 

κ. Δημήτριο Καραγιαννίδη

Ἐκπαιδευτικό

 

στά γραφεῖα τῆς ΕΡΩ

Μοναστηρίου 225, 3ος ὄροφος.

Εἴσοδος παραπλεύρως ἄνωθεν τρ. Πειραιῶς

στάση Βόσπορος.

 

Θά παρουσιαστοῦν σύγχρονες ἡρωικές μορφές τής ‘Ορθοδόξου μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στήν περίοδο τοῦ ἀθεϊστικοῦ καί ἀντιχρίστου καθεστῶτος. Ἐξορίες, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ὁμολογίες πίστεως μέ φρόνημα θυσίας, μαζικές και μαρτυρικές μεμονωμένες ἐξοντώσεις ὁδήγησαν ἀμέτρητους ἱερεῖς καί χριστιανούς στόν θάνατο.

Ἡ ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση κάποιων ἀπό τούς σημαντικότερους μάρτυρες τῆς ἐποχῆς θά συνοδευτεῖ μέ προβολή φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ.