ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΘ

Ἐφέτος, ἀπὸ τὶς 5 μέχρι τὶς 13 Σεπτεμβρίου 2015, ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ συμμετάσχει γιὰ πρώτη φορὰ καὶ ἐκπροσωπήθηκε στὴ Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης μὲ τὸν Ἀγροτικὸ Τομέα της. Ὑπεύθυνος τοῦ συγκεκριμένου Τομέα εἶναι ὁ γεωπόνος κ. Σαπρανίδης Χρῆστος.

Στὶς ἐννιὰ μέρες ποὺ ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» βρέθηκε στὴν τόσο σπουδαία αὐτὴ διοργάνωση ἔδωσε στοὺς πολυπληθεῖς ἐπισκέπτες της μιὰ σοβαρὴ μαρτυρία ἀγάπης γιὰ τὴ γῆ καὶ τὴν καλλιέργειά της. Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ τομέα, πλαισιωμένος ἀπὸ στελέχη καὶ πολλά νέα παιδιὰ της Ε.ΡΩ., προσπάθησαν νὰ ἐνημερώσουν, ὅσους ἐνδιαφέρθηκαν καὶ κοντοστάθηκαν, ὅτι μποροῦμε σὰν λαὸς νὰ ἀνατρέψουμε τὴ δυσάρεστη πραγματικότητα, νὰ πληρώνουμε δηλαδὴ 6,5 δὶς εὐρὼ κάθε χρόνο γιὰ νὰ εἰσάγουμε ἀγροτικὰ προϊόντα γιὰ τὸ τραπέζι μας. Μιὰ χώρα, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, πλούσια σὲ προϊόντα πολύτιμα γιὰ τὴ σωστὴ καὶ ἰσορροπημένη διατροφή, δαπανᾶ ποσὰ δυσβάστακτα γιὰ νὰ εἰσάγει τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς, γιατὶ ἐγκατέλειψε τὴν καλλιέργειά της καὶ τώρα τὰ στερεῖται.

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἐκπαιδευτεῖ καὶ πάλι ὁ ἄνθρωπος ὥστε νὰ γίνει χειρῶναξ (<ἄναξ=βασιλιὰς τῶν χεριῶν του) καὶ νὰ ἐξασφαλίσει ἔτσι ἀρχικὰ τὴν αὐτάρκεια γιὰ τὴν οἰκογένειά του. Στη συνέχεια μὲ τὴν προσφορὰ του θὰ δείξει τὴν ἀλληλεγγύη του καὶ στὸν συνάνθρωπο ποὺ τυχὸν στερεῖται τὰ ἀπαραίτητα. Ἀργότερα θὰ ἀναπτυχθεῖ καὶ οἰκοτεχνία μὲ προϊόντα ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἐξαγώγιμα καὶ ἀνταποδοτικά γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μοχθοῦν. Παράλληλα μεγάλη προσοχὴ καὶ σεβασμὸς πρέπει νὰ δοθεῖ στὴ διάσωση καὶ ἀναπαραγωγὴ ντόπιων καὶ παραδοσιακῶν σπόρων.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ στόχοι τοῦ Ἀγροτικοῦ Τομέα τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» καὶ αὐτοὺς προβάλαμε. Ὁ κόσμος ἀνταποκρίθηκε πολύ θερμά, ζήτησε περισσότερες πληροφορίες, ἐνδιαφέρθηκε γιὰ ἀνταλλαγὴ σπόρων, δοκίμασε ἀγροτικὰ προϊόντα ποὺ διάφοροι καλλιεργητὲς ἀπὸ τὶς περιοχὲς τοῦ Κιλκὶς καὶ τῆς Πέλλας καὶ τῶν Τρικάλων μᾶς ἐμπιστεύθηκαν. Ὁ τρόπος συντήρησης ἀλεύρου καὶ ὁ ἄγνωστος σὲ πολλοὺς καρπὸς τῆς τζιτζιφιᾶς κέντρισαν τὴν προσοχὴ πολλῶν ἐπισκεπτῶν.

Τὴν Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκαν δράσεις γιὰ τὴν αὐτάρκεια καὶ τὴν οἰκιακὴ οἰκονομία, ὅπως πῶς γίνονται τὰ χειροποίητα παραδοσιακὰ ζυμαρικὰ (εὐριστόν), πῶς ἀνοίγουμε καὶ ἀποθηκεύουμε φύλλο πίτας ὥστε σύντομα καὶ γρήγορα (μέσα σὲ 5 λεπτά) νὰ μποροῦμε νὰ ἑτοιμάσουμε σπιτικὴ πίτα γιὰ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς μας, φίλους καὶ γνωστούς κ.ἄ.

Τὸ ἐνδιαφέρον ἦταν μεγάλο, ἐνῷ οἱ ἐπισκέπτες συμμετεῖχαν ἐνεργὰ δοκιμάζοντας παραδοσιακὲς γεύσεις (πίτες κλπ), ἀλλὰ καὶ κάνοντας πρακτικὴ ἐξάσκηση στὸ πῶς μποροῦν νὰ τὰ παρασκευάσουν οἱ ἴδιοι.

Ἀκόμα, παρουσιάστηκαν μεταποιημένα προϊόντα βασισμένα σὲ παραδοσιακὲς συνταγές, ποὺ τὰ καθιστοῦν μοναδικὰ σὲ ποιότητα, γευστικότητα, ὑγιεινή κλπ. Τὰ προϊόντα αὐτὰ (νωπὴ πάστα ντομάτας, τραχανάς, χυλοπίτες κ.ἄ.) παρασκευάζονται ἀπὸ μέλη καὶ φίλους τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» στὴν Πέλλα καὶ προσφέρονται στοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ἔχουν ἀνάγκη μέσα ἀπὸ τὶς τοπικὲς ἐνορίες.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἔκθεσης ἀρκετοὶ ἐπισκέπτες ποὺ δὲν γνώριζαν καθόλου τὴν «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ πάρουν πληροφορίες ἀπὸ τὰ μέλη μας γιὰ τὶς δραστηριότητες καὶ τοὺς στόχους της καὶ νὰ γνωρίσουν τὰ περιοδικά μας ΕΡω καὶ Ρωμνιὸς ὅπως καὶ τὶς ἐκδόσεις μας.

Θεωροῦμε πὼς ἡ παρουσία μας ἐκεῖ ἦταν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Γι’ αὐτὸ καὶ εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πίστεψαν στὸ ἔργο ποὺ σὺν Θεῷ ἐπιτελοῦμε καὶ μᾶς ἐξασφάλισαν τὴ δυνατότητα τῆς παρουσίας μας στὸν κορυφαῖο θεσμὸ τῆς Διεθνοῦς Ἔκθεσης Θεσσαλονίκης 2015. Τὴν παρουσία μας αὐτὴ τὴν προσφέρουμε ὡς κερὶ ἀναμμένο στὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Γεωργίου Μπόκα ποὺ μὲ πίστη ἀγωνίσθηκε, μέχρι τελευταίας πνοῆς, γιὰ τὸ ὅραμα τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» καὶ τοῦ Ἀγροτικοῦ Τομέα της.

DEU4

DEU7 DEU6 DEU5

DEU3 DEU2 DEU1 DEU8