ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ε.ΡΩ. – π. Γεώργιος Μεταλληνός “Το ανεκπλήρωτο ’21”

P. GEVRGIOS METALLHNOS

π.Γεώργιος Μεταλληνός “Το ανεκπλήρωτο ’21” 
εκδήλωση του σωματείου “Ενωμένη Ρωμηοσύνη”
Έδεσσα 19 Μαρτίου 2015