Εκδήλωση στον Βόλο με θέμα “Η Διαχείριση των Λογισμών” – 4/5/19