Εκδήλωση π. Αρτέμιου Γρηγοριάτη στα Γραφεία της Ε.ΡΩ. Αθήνας 16-10-2019 (φωτο)