Εκδήλωση “Αδοντες και Ψάλοντες” – Καβάλα 10/5/19 έως 13/5/19