Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης της Ε.ΡΩ. στην Λευκάδα

Στο Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Λευκάδος, ἒγινε τὸ ἀπoγευμα τῆς 19ης Φεβρουαρίου τρεχ. ἒτους συνάντησις τῶν μελῶν τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στην Λευκάδα μὲ σκοπό τὴν ἐνημέρωση τοῦ ἒργου καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῆς ΕΡΩ σὲ νέους ἀνθρὠπους ἀπό τὴν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀκαρνανίας καὶ τοῦ Ξηρομέρου, ἢτοι ἀπό τὴν Βόνιτσα, Μοναστηράκι, Παλαιρο, Παλιάμπελα, Πλαγιά, Περατιά καὶ Ἃγιο Νικόλαο.

Περισσότεροι ἀπό πενήντα νέοι καὶ νέες τῆς ὡς ἂνω περιοχῆς συζήτησαν τούς προβληματισμούς των, τις ἀνησυχίες των μὲ τά μέλη τῆς ΕΡΩ τῆς Λευκάδος.

Σύντομη εἰσαγωγική ὁμιλία πραγματοποίηθηκε ἀπό τὸ Γέροντα Ἀρχιμ. Νικηφόρο, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό τὴν πείρα και τὴν σοφία τῶν λόγων του ἒδωσε τὴν δυνατότητα σἐ ὃλους νὰ ἀφουγγρασθοῦν τὴν κρισιμότητα τῶν καιρῶν και νὰ «ἀνασκωμποθοῦμε», ὃπως χαρακτηριστικά ἐτόνισε γιὰ μια πιό δυναμική παρουσία μέσα στὴν τοπική κοινωνία μας μὲ σκοπό τὴν ἀνάδειξη τῶν άξιῶν και ἰδανικῶν ποὺ πρεπει νὰ διέπουν τὴν κοινωνία μας. Ἀρχές καὶ ἀξίες ποὺ ἐνστερνίζεται ἡ ΕΡΩ.

Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε ἡ Συντονίστρια τῆς ΕΡΩ στην Λευκάδα κα. Ὑβόννη Καρβούνη, πού μὲ τὸν ὑπεύθυνο λόγο της ἒδωσε τὶς κατευθυντήριες ἀρχές τῆς ΕΡΩ, καθώς καὶ ὁ Συντονιστής ΕΡΩ στην Πρέβέζα κ. Γεώργιος Αλιφραγκής.

Το Μέλος τῆς ΕΡΩ κ. Ἀρχοντία Μιχαήλογλου μετέφερε στην συνάντηση τὴν ταυτότητα και τους σκοπούς τοῦ Σωματείου.

Ἠταν μιὰ ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἡ συνάντησις αὐτή. Ἐδώθη ἡ δυνατότητα μέσα ἀπό ἓνα γόνιμο και ἐπικοδομητικό διάλογο νὰ λάβουν τὸν λόγο, ὃλοι σχεδόν οἱ παρευρισκόμενοι καὶ νὰ τονίσουν τὴν ἀναγκαιότητα καἰ σπουδαιότητα τῶν σκοπῶν καὶ τῶν ἐπιδιώξεων πού ἐκφράζονται μέσα ἀπό τις ἀρχές τῆς Ἑνωμένης Ρωμιοσύνης.