ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.ΡΩ. ΣΤΗΝ AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

Συμμετοχή τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» στήν 26η Agrotica  Θεσσαλονίκης 2016

Μέ μεγάλη χαρά ἐνημερώνουμε τούς φίλους τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ὅτι στή φετινή διοργάνωση τῆς 26ης Agrotica Θεσσαλονίκης θά φιλοξενηθεί τό Σωματεῖο μας σέ εἰδικό χῶρο στό Περίπτερο 14 στο stand 13 μέ στόχο νά προβληθοῦν οἱ στόχοι καί ἰδιαίτερα ἡ προσπάθεια  πού καταβάλλει ὁ ἀγροτικός τομέας του.

Στόν χῶρο αὐτόν οἱ ἐνδιαφερόμενοι θα μποροῦν νά ἐνημερώνονται ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ τομέα αὐτοῦ, κ. Σαπρανίδη Χρῆστο, καί ἄλλους ὑπεύθυνους τῆς προσπάθειας, γιά τήν προοπτική τοῦ τομέα καθώς ἐπίσης καί γιά τή λειτουργία τῶν ὑπόλοιπων τομέων τῆς Ε.ΡΩ.

Ὅποιος θελήσει μπορεῖ νά δηλώσει τή διάθεσή του γιά ἐνεργή συμμετοχή στή δημιουργία ἀγροτικῶν ὁμάδων συνεργασίας.

Θά ἔχουν ἐπίσης τή δυνατότητα ὅσοι ἐνδιαφέρονται νά βροῦν καί νά προμηθευτοῦν τά βιβλία πού ἔχουν ἐκδοθεῖ μέχρι τώρα, τίς ψηφιακές παραγωγές τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης»  (cd, dvd) καί νά γνωρίσουν τά περιοδικά μας Ε.ΡΩ. και ΡΩΜΝΙΟΣ.

Στόν χῶρο αὐτόν ὅλες τίς ἡμέρες τῆς 26ης Αgrotica θά γίνονται καί ἐγγραφές συνδρομητῶν.

Σᾶς περιμένουμε ὅλους!  

ΕΡΩ-Agrotica 2016