Η ευεργετική δράση του ταπεινού σουσαμιού

sousami

Οἱ εὐεργετικὲς ἰδιότητες τοῦ σουσαμιοῦ

Τὸ σουσάμι καὶ τὰ προϊόντα του (χαλβάς, ταχίνι, σησαμέλαιο) περιέχουν συστατικὰ ποὺ μειώνουν τὴ χοληστερόλη καὶ τὴν πίεση τοῦ αἵματος.

Στὸ σουσάμι ὑπάρχει ἕνα ἰσχυρὸ ἀντιοξειδωτικὸ σύστημα, ἀποτελούμενο κυρίως ἀπὸ τρεῖς οὐσίες, τὴν σεσαμίνη καὶ τὴν σεσαμινόλη καὶ τὴ βιταμίνη Ε (μὲ μορφὴ γ-τοκοφερόλης). Οἱ οὐσίες αὐτὲς παρουσιάζουν ἰσχυρότατη ἀντιοξειδωτικὴ δράση, ἐμποδίζοντας τὴν ὀξείδωση τῶν λιπαρῶν ὀξέων στὸν ὀργανισμό.

Μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ὑπάρχει ἐντυπωσιακὴ συμβολὴ αὐτῶν τῶν συστατικῶν τοῦ σουσαμιοῦ στὴ δέσμευση ἰσχυρότατων ἐλεύθερων ριζῶν καὶ τὴν ἐξουδετέρωσή τους.

Μία ἐξ ἴσου σημαντικὴ δράση τοῦ σησαμιοῦ, ποὺ δὲν ἔχει μελετηθεῖ ἀρκετά, εἶναι ἡ προστασία τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἡ εὐεργετική του ἐπίδραση στὸ ἐνδοθήλιο.

Τὸ ἐνδοθήλιο εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀδένας μας καὶ καλύπτει ἐσωτερικὰ ὅλα τὰ ἀγγεῖα. Σήμερα, βάσει πλήθους ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν, ἔχει βρεθεῖ ὅτι τὸ ἐνδοθήλιο ἔχει ἐνεργὸ ρόλο στὴ λειτουργία τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος καὶ ἐμπλέκεται σὲ διάφορες λειτουργίες του, ὅπως στὴν συστολὴ ἢ στὴν χαλάρωση τῶν ἀγγείων, στὴν φλεγμονή, στὴν ἐξέλιξη τὴν ἀθηρωματικῆς διαδικασίας κ.ἄ.

Τὰ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα ἀνιχνεύουν διάφορα φυσικὰ ἢ χημικὰ ἐρεθίσματα, ποὺ διεγείρουν τὸ ἀγγεῖο, καὶ ὡς ἀπάντηση σὲ αὐτὰ τροποποιοῦν τὸ σχῆμα τοῦ ἀγγείου ἢ ἀπελευθερώνουν ἀπαραίτητα προϊόντα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἰσορροπίας τοῦ ἀγγείου. Μάλιστα, ἔχουν τὴν ἱκανότητα, νὰ παράγουν μία μεγάλη ποικιλία μορίων, ποὺ εἴτε χαλαρώνουν τὸ ἀγγεῖο, προκαλώντας διαστολὴ στὰ τοιχώματά του, εἴτε συσποῦν τὸ ἀγγεῖο προκαλώντας συστολὴ στὰ τοιχώματά του. Ἡ φυσιολογικὴ καὶ ἐπιθυμητὴ ἀντίδραση τοῦ ἀγγείου εἶναι ἡ χαλάρωση, καθὼς ἔτσι τὸ αἷμα διέρχεται εὐκολότερα, γρηγορότερα καὶ χωρὶς πίεση. 

Πηγὴ  : www. medicalnews.gr

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα