Ἡ μουσικὴ παράδοση τῆς Θράκης καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Ἡ μουσικὴ παράδοση τῆς Θράκης καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ἐπιμέλεια –παρουσίαση τῆς Ρ/Φ ἐκπομπῆς Χρῆστος Τσακούμης.

Μετατροπὴ Ρ/Φ ἐκπομπῆς σὲ βίντεο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ.

Θὰ ξεκινήσουμε τὴν μουσικὴ μᾶς περιήγηση μὲ τὴν Θράκη μας, ὅπου στοιχεῖα ὅπως ἡ χριστιανικὴ ἀγωγή, τὸ ἰδεῶδες της πατρίδας μάνας καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς οἰκογένειας ὑπῆρξαν καθοριστικὰ γιὰ τὴν ἱστορία αὐτῆς τῆς περιοχῆς . Στοιχεῖα ἰσχυρὰ καὶ ἀκλόνητα, ποὺ ἄντεξαν στὶς πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἐξελίξεις ποὺ μάστιζαν τὴν εὐρύτερη περιοχή.

Θὰ συνεχίσουμε μὲ τὶς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς Ἀνατολῆς, θὰ πᾶμε στὴν μικρασιατικὴ Ἑλλάδα ἡ ὁποία ἀνέκαθεν ὑπῆρξε ὁ ἠθικὸς φάρος καὶ ἡ ὑψηλότερη πνευματικὴ σκοπιὰ τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνισμοῦ, τονίζοντας ὅτι ἡ Μικρὰ Ἀσία στὴν πορεία τοῦ χρόνου κατέστη ὁ κορμός, ἀλλὰ καὶ ἡ σπονδυλικὴ στήλη, θὰ λέγαμε, τῆς ὑπὲρ χιλιετοῦς Ρωμανίας (Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας).

Στὴν περιήγησή μας αὐτὴ ἀκούγονται τὰ παρακάτω τραγούδια:

  1. Μὲ γέλασαν τὰ πουλιὰ
  2. Κι ἀφφέντης μᾶς συντάζονταν
  3. Ἅγιε Παντελὲ(ἡ)μόνα, ποὺ ΄σαὶ στὸν Κορακάρη
  4. Ἔψελναν ὅλες οἱ ἐκκλησιὲς
  5. Ὀργανικὸς σκοπός: Καρσιλαμὰς ἢ Ἀντικριστὸς

Μιὰ ἐκπομπὴ ἀπὸ τὴν ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ τοῦ Ρ/Φ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (09-07-2006).